INGEDAGARNA • 15-16 september 2018

Förra året tjuvstartade vi med Ingedagarna i liten skala.
I år kommer vi att genomföra Ingedagarna 15-16 september 2018.

Ingedagarna ska bli en helg där företagare, föreningar och boende samlas kring en gemensam aktivitet
för att stärka bygden och attrahera fler besökare.

Du kan läsa mer om vårt program för lördagen och söndagen här eller under fliken ”Ingedagarna 2018” uppe i menyn!

 

VÅR VISION

Om fem år kommer Ingedagarna vara en av Västkustens stora reseanledningar för en sensommarhelgsutflykt.
Besökare ska känna att bygden sjuder av upplevelser med ett stort utbud av lokala produkter, aktiviteter, kultur och miljöer.

Alla aktiviteter, stora som små, är viktiga.
Har du en idé är du välkommen att kontakta någon av projektledarna:
Katarina Raskov, katarina@raskovutveckling.se
Magdalena Petersson, magdalena@raskovutveckling.se

INGELAND

I mitten på februari fick vi besked om att styrelsen i Lokalt Ledd Utveckling Halland  beviljar medel
till projekt Destination Ingeland där Harplinge Lantmän är projektägare.

Projektet vänder sig till alla företagare, föreningar och boende i området som har ett intresse av att vara delaktiga.

Ingeland är Alf Hambes sagobygd som ligger väster om Nyårsåsen och öster om Havet. Det är i denna bygd som vi,
boende och verksamma i dialog med Alf Hambe själv, vill skapa Destination Ingeland.
Ingeland är en bygd med starka kulturella traditioner där musik och konsthantverk spelar en stor roll.

Vi skall skapa Destination Ingeland – där företagen genom samverkan – tillsammans skapar en besöksdestination som
får större attraktionskraft gentemot besökare och som strävar mot exportmognad.

Kattegattleden och den kustnära naturen norr om Halmstad och på väg mot Falkenberg har stor attraktionskraft
på såväl svenska som utländska turister. I området finns det idag ett flertal intressanta företag
som var och en kan ses som en enskild besöksanledning.

Området ska utvecklas som en sammanhållen destination och samtidigt stärka företagens möjlighet att förlänga
säsongen genom att organisera deltagarnas resurser och idéer till fler unikt sammansatta, säljbara paket.