Bli medlem

Medlemskap Destination Ingeland mini

Företagare Ingeland

Företagare Ingeland

Harplinge-Getingebygdens Företagarnätverk är nu en del av Destination Ingeland ekonomisk förening.

Följ oss på Facebook@ForetagareIngeland.

Karta 2022

Destination Ingeland karta 2022 mini

Nu finns årets karta tryckt. Den kommer att finnas ute bland besöksmålen i Destination Ingeland och den finns att skriva ut som pdf om du klickar på bilden.
Här på hemsidan har vi även en digital karta under menyn Karta.

Jordbruksverket - Leader - Lokalt Ledd Utveckling Halland

© Destination Ingeland 2022