Ekonomisk förening

Destination Ingeland ekonomisk förening
Den 1 december 2021 kommer inte bara att kommas ihåg för en vinande snöstorm. Det var också dagen då vi tog beslut att bilda Destination Ingeland Ekonomisk förening!
Processen med att bilda föreningen pågår. En interimsstyrelse är vald och interimsstadgar antogs på den konstituerande föreningsstämman.

Företagare Ingeland

Företagare Ingeland

Harplinge-Getingebygdens Företagarnätverk blir en del av Destinatin Ingeland ekonomisk förening.

Karta 2021

Nu finns årets karta tryckt. Den kommer att finnas ute bland besöksmålen i Destination Ingeland och den finns att skriva ut som pdf om du klickar på bilden.
Här på hemsidan har vi även en digital karta under menyn Karta.

Jordbruksverket - Leader - Lokalt Ledd Utveckling Halland

© Destination Ingeland 2022