Destination Ingeland ekonomisk förening kallar till ordinarie föreningsstämma

Vi träffas på Gudmundsgården, Slöinge, måndag 28 mars 2022, kl. 18.00-20.00.

Här finns kallelse och dagordning att ladda ner.

Vi inleder kvällen med fika och föreningsstämma.

Därefter får vi en inspirationsföreläsning av Jörgen Jönsson som var med och grundade Destination Hallandsåsen ekonomisk förening som bildades 2005.

Ralf på Gudmundsgården låter hälsa att butiken är öppen fram till kl. 18.00. Vill ni passa på att handla innan ordnar Ralf så att ni kan ställa varorna kallt under tiden föreningsstämman pågår.

Anmäl deltagande senast 24 mars på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Röstlängd baseras på företag som är anmälda senast detta datum.

Hitta till Gudmundsgården: https://goo.gl/maps/SatzQVUxdzwwQBLg9

Jordbruksverket - Leader - Lokalt Ledd Utveckling Halland

© Destination Ingeland 2022