Ingedagarna

Ingedagarna och Grönkålens dag genomförs helgen vid andra lördagen i september varje år.

Planeringen för 2021 har börjat och vi kommer att fylla på med information efter hand här på hemsidan.

Jordbruksverket - Leader - Lokalt Ledd Utveckling Halland

© Destination Ingeland 2021