Företagare i Ingeland

Destination Ingeland är en ekonomisk förening som enligt stadgarna ska "stödja och utveckla besöks- och turistnäringen genom att utveckla och marknadsföra Destination Ingeland som en attraktiv året-runt-destination för såväl svenska som internationella besökare. Visionen är en livfull besöksnäring i Destination Ingeland årets alla månader."

Föreningen ska även främja samverkan och nätverkan mellan förtagare i bygden. Läs mer under Företagare Ingeland.