Medlemskap i Destination Ingeland

Vision

Destination Ingeland är en samlande kraft och mötesplats där företag och föreningar med lokalt intresse utvecklas och bidrar till en levande landsbygd.

Geografisk plats

Destination Ingeland verkar i gränslandet mellan två kommuner, söder om Falkenberg och norr om Halmstad.

Vara medlem

Här samverkar näringsliv och föreningar tillsammans kommunernas destinationsbolag i målet för en levande plats året runt. Företagare och föreningar tillsammans med Destination Ingeland skapar förutsättningar för återkommande evenemang.
Du har möjlighet att skapa nätverk och nya samarbeten med andra företagare och föreningar inom Destination Ingeland.
Du får ta del av ett upparbetat kontaktnät i olika externa organisationer och kring företagsutveckling.
Som medlem har du möjlighet att använda Destination Ingelands grafiska profil.

Förväntningar

Genom ditt medlemskap är du en ambassadör för Destination Ingeland tillsammans med föreningens medlemmar.
Du deltar om så är möjligt aktivt i lokala arrangemang och du hjälper till att dela och sprida positiv information som rör Destination Ingelands upptagningsområde.
Tillsammans strävar vi för att uppnå Destination Ingelands vision.

Bli medlem

Föreningens verksamhetsområde omfattar kustområdet norr om Halmstads centralort, söder om Falkenbergs centralort och angränsande inlandsområde väster om väg 26.
Medlemskap kan sökas av verksamhet inom besöksnäring eller verksamhet i andra näringar med säte och/eller verksamhet i detta område.
Det är styrelsen som beslutar om medlemskap. En sökande förväntas delta i föreningens verksamhet.
Vid inträde i föreningen betalas en insats på 500 kr som återbetalas på begäran vid utträde.
Som medlem godkänner man att följa föreningens stadgar som finns i sin helhet under menyn Destination Ingeland/Ekonomisk förening.

Medlemskap och servicenivåer för år 2024

Grundmedlemskap för företagare och föreningar

Rätt att använda Destination Ingelands grafiska profil och synas som samverkanspart på webben ingeland.se
Alla medlemar betalar grundmedlemskapet, oavsett servicenivå. Ideella föreningar har möjlighet att endast betala grundmedlemskap.
Kostnad grundmedlemskap: 200 kronor (momsfritt, ej avdragsgillt)

Servicenivåer

Servicenivå 1: Delta i företagarnätverkets frukostar (en person) och vid näringslivsdagen (en person).
Kostnad: 1200 kronor per år (tillkommer moms 25%)

Servicenivå 2: Enligt nivå 1, samt delta på Destination Ingelands digitala karta och papperskarta, samt sociala medier.
Kostnad: 2200 kronor per år (tillkommer moms 25%)

Servicenivå 3 (Guldmedlem): Enligt nivå 1 och 2, samt extra synlighet på hemsida, kartan och diverse utskick.
”Möjliggörare” för att fler företagare och föreningar ska kunna delta i Destination Ingeland.
Kostnad: 9000 kronor per år (tillkommer moms 25%)

Ansökan om medlemskap

Skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.