Ingedagarna 2022

Ingedagarna och Grönkålens dag genomförs alltid helgen vid andra lördagen i september varje år.Ingedagarna 2022

I år blir det lördag 10 september och söndag 11 september.

Samma helg är det nationella Kulturarvsdagen då Riksantikvarieämbetet bjuder in till "Hållbart kulturarv". Läs mer på raa.se.

Vi återkommer med mer information längre fram.

 

Jordbruksverket - Leader - Lokalt Ledd Utveckling Halland

© Destination Ingeland 2022