INGEDAGARNA och Grönkålens dag
11-12 september 2021

Ingedagarna 2020 genomfördes om än lite modifierat. Nu tittar vi framåt och planerar redan för Ingedagarna 2021 och Grönkålens dag.

VÅR VISION

Om fem år kommer Ingedagarna vara en av Västkustens stora reseanledningar för en sensommarhelgsutflykt.
Besökare ska känna att bygden sjuder av upplevelser med ett stort utbud av lokala produkter, aktiviteter, kultur och miljöer.

Grafisk profil

Destination Ingelands har fått en grafiska profil!
Profilen ska spegla historien in i nutid och tar fasta på Hav – Sand&Sädesfält – Grönkål.
För dig som vill kunna använda den grafiska profilen i din egen marknadsföring finns filerna att hämta för nedladdning under menyn Om projektet/Grafisk profil.

INGELAND

Under 2018 fick vi besked om att styrelsen i Lokalt Ledd Utveckling Halland  beviljar medel till projekt Destination Ingeland där Harplinge Lantmän är projektägare.

Projektet vänder sig till alla företagare, föreningar och boende i området som har ett intresse av att vara delaktiga.

Ingeland är Alf Hambes sagobygd som ligger väster om Nyårsåsen och öster om Havet.
Fast vårat Ingeland sträcker sig mycket längre än så – hela vägen från norra Halmstad till södra Falkenberg och in i skogen mot Slättåkra till.
Det är i denna bygd som vi, boende och verksamma i dialog med Alf Hambe själv, vill skapa Destination Ingeland.

Kattegattleden och kombinationen av den kustnära naturen och inlandets skogar har stor attraktionskraft på såväl svenska som utländska turister. I området finns det idag ett flertal intressanta företag som var och en kan ses som en enskild besöksanledning.

Området ska utvecklas som en sammanhållen destination och samtidigt stärka företagens möjlighet att förlänga säsongen genom att organisera deltagarnas resurser och idéer till fler unikt sammansatta, säljbara paket.

Genom samverkan skapar vi tillsammans en besöksdestination som får större attraktionskraft gentemot besökare och som strävar mot exportmognad.