Grafisk profil

Destination Ingelands har fått en grafiska profil!
Profilen ska spegla historien in i nutid och tar fasta på Hav – Sand&Sädesfält – Grönkål.
För dig som vill kunna använda den grafiska profilen i din egen marknadsföring finns filerna att hämta för nedladdning under menyn Om projektet/Grafisk profil.

INGEDAGARNA • 14-15 september 2019

I år kommer vi att genomföra Ingedagarna 14-15 september 2019 och Grönkålens dag är lördag 14 september.

Ingedagarna 2018 blev en helg där företagare, föreningar och boende samlades kring en gemensam aktivitet för att stärka bygden och attrahera fler besökare.

Nu är det dags för tredje upplagan och förhoppningen är att vi blir ännu fler, både företagare och föreningar som deltar och fler besökare som hittar till oss.

Alla aktiviteter, stora som små, är viktiga.
Har du en idé är du välkommen att kontakta någon av projektledarna:
Katarina Raskov, katarina@raskovutveckling.se
Magdalena Petersson, magdalena@raskovutveckling.se

VÅR VISION

Om fem år kommer Ingedagarna vara en av Västkustens stora reseanledningar för en sensommarhelgsutflykt.
Besökare ska känna att bygden sjuder av upplevelser med ett stort utbud av lokala produkter, aktiviteter, kultur och miljöer.

INGELAND

Under 2018 fick vi besked om att styrelsen i Lokalt Ledd Utveckling Halland  beviljar medel till projekt Destination Ingeland där Harplinge Lantmän är projektägare.

Projektet vänder sig till alla företagare, föreningar och boende i området som har ett intresse av att vara delaktiga.

Ingeland är Alf Hambes sagobygd som ligger väster om Nyårsåsen och öster om Havet. Det är i denna bygd som vi, boende och verksamma i dialog med Alf Hambe själv, vill skapa Destination Ingeland.
Ingeland är en bygd med starka kulturella traditioner där musik och konsthantverk spelar en stor roll.

Vi skall skapa Destination Ingeland – där företagen genom samverkan – tillsammans skapar en besöksdestination som får större attraktionskraft gentemot besökare och som strävar mot exportmognad.

Kattegattleden och den kustnära naturen norr om Halmstad och på väg mot Falkenberg har stor attraktionskraft på såväl svenska som utländska turister. I området finns det idag ett flertal intressanta företag som var och en kan ses som en enskild besöksanledning.

Området ska utvecklas som en sammanhållen destination och samtidigt stärka företagens möjlighet att förlänga säsongen genom att organisera deltagarnas resurser och idéer till fler unikt sammansatta, säljbara paket.