Destination Ingeland är ett initiativ till samarbete som har väckts bland företagarna i bygden norr om Halmstad.

Harplinge Inköpsförening Ek. för. (Harplinge Lantmän) är projektägare. Projektet finansieras med EU-medel genom Jordbruksverket, via Landsbygdsprogrammet och skall arbeta enligt Leadermetoden.
Läs mer om jordbruks- och landsbygdsutveckling på EU-kommissionens hemsida.

Du hittar en sammanfattning av projektbeskrivningen som pdf här:

Grafisk profil

Som en del av projektet har vi arbetat fram en grafisk profil och varumärkesplattform.
Vi kommer snart att lägga upp filer för nedladdning.