Destination Ingeland

– en besöksdestination med lokal förankring som attraherar nya besökare

Ingeland är Alf Hambes sagobygd som ligger väster om Nyårsåsen och öster om Havet.
Det är i denna bygd som vi, boende och verksamma vill skapa Destination Ingeland.

Ingeland är en bygd med starka kulturella traditioner där konst, musik och hantverk spelar en stor roll.
Svensk Turism arbetar efter en strategi för besöksnäringen som definierar fyra positionsteman. Ett av dessa kallas Svenska Kulturupplevelser och handlar om fördjupade upplevelser av svensk kultur och svensk livsstil. Kort och gott handlar det om allt från upplever inom design, historia och traditioner till möten med människor. Delar som passar mycket väl in i Destination Ingeland!

Tillsammans ska vi skapa Destination Ingeland – där företag, föreningar och boende, genom samverkan utvecklar en besöksdestination som får större attraktionskraft gentemot besökare.

Harplinge Inköpsförening Ek. för. (Harplinge Lantmän) är projektägare.
Projektet finansieras med EU-medel genom Jordbruksverket, via Landsbygdsprogrammet och skall arbeta enligt Leadermetoden.
Läs mer om jordbruks- och landsbygdsutveckling på EU-kommissionens hemsida.

Du hittar en sammanfattning av projektbeskrivningen som pdf här:

Grafisk profil

Som en del av projektet har vi arbetat fram en grafisk profil och varumärkesplattform.
Du hittar filer för nedladdning under menyn Om projektet/Grafisk profil.